La duplicada del confinament

Instruccions del joc

Una de les modalitats de l’Scrabble és la que rep el nom de duplicada. En aquesta modalitat tots els jugadors juguen de manera individual seguint la mateixa partida amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de punts. En cada torn s’indiquen les fitxes que han d’agafar els jugadors, que tenen un temps determinat per a pensar la seva jugada i comunicar-la a la persona encarregada de dirigir la partida.

En aquest cas, us proposem una duplicada en línia amb les regles següents:

 • Cada dia publicarem un faristol amb les fitxes que s’han de fer servir.
 • A partir de la publicació, podeu pensar la vostra jugada i fer-nos-la arribar.
 • Es poden enviar jugades fins que l’endemà es publiqui la jugada mestra (és a dir, la jugada que aconsegueix més punts).

Com que l’objectiu del joc és la de fer el màxim de punts cal mirar d’aprofitar al màxim les caselles de premi, com també les altres paraules que ja hi hagi al tauler.

Caselles de premi

La disposició de les caselles correspon a la de l’Scrabble, com que a la imatge que us farem arribar només apareixen acolorides, us indiquem a quin premi correspon cada color:

 • blau cel: el valor de la fitxa que hi ha a sobre es multiplica per 2.
 • blau marí: el valor de la fitxa que hi ha a sobre es multiplica per 3.
 • rosa: el valor de la paraula sencera es multiplica per 2.
 • vermell: el valor de la paraula sencera es multiplica per 3.

Els premis de les caselles només són vàlids en la jugada en què s’ocupa la casella.

D’altra banda, els premis són acumulables. És a dir, si en una mateixa jugada una paraula passa per damunt dues o més caselles de premi, el jugador cobra el valor dels premis de totes les caselles.

En aquest cas, cal tenir en compte uns quants condicionants:

 • En cas d’ocupar una casella amb valor multiplicador de lletra i un de paraula en la mateixa jugada, primer s’aplica el premi de la lletra i després el de la paraula.
 • Si s’ocupen dues caselles de valor doble de paraula (rosa), el valor de la paraula es multiplica per quatre (2 × 2).
 • Si s’ocupen dues caselles de valor triple de paraula (vermell), el valor de la paraula es multiplica per nou (3 × 3).
 • Si en una mateixa jugada s’ocupa una casella de premi que permet formar dues paraules amb una fitxa que ja era al tauler (una en vertical i una altra en horitzontal), el premi de la casella es cobra dues vegades.

Puntuació extra per usar les set peces del faristol

A banda del valor facial de les peces i de les caselles de premi que es puguin ocupar, cal tenir en compte que a l’Scrabble s’han de sumar 50 punts extra si es fan servir les set peces del faristol en una jugada.

Remarques sobre l’ús d’algunes peces especials

A banda de les lletres bàsiques de l’alfabet, en l’Scrabble en català hi ha peces amb dígrafs o caràcters modificats: Ç, L·L, NY, Q.

Pel que fa a la Q, en l’Scrabble en català, a diferència de l’Apalabrados, s’interpreta com a QU i, per tant, no cal tenir una U per a usar-la en una jugada. De fet, veureu que en el programa que fem servir en aquesta duplicada ja apareix amb la U.

La resta de dígrafs del català (LL, RR i SS) s’han de construir amb dues peces.

Pel que fa a les dues fitxes comodí (anomenats escarrassos en la terminologia catalana de l’Scrabble), es poden fer servir per qualsevol de les altres fitxes existents a l’Scrabble català, però no sumen cap punt.

Quan anoteu una jugada en què feu servir un escarràs heu de posar la lletra entre parèntesis.

Coordenades de la jugada

Per a indicar les coordenades de la jugada, cal indicar sempre la casella corresponent a la paraula que es forma, independentment de si la fitxa corresponent a la primera lletra de la paraula ja era al taulell.

La manera en què s’indiquen les coordenades diu la direcció en què va el mot. Per a les paraules en disposició horitzontal s’indica primer la lletra corresponent a la fila de la casella de la primera fitxa del mot i després el número de la columna corresponent. En els verticals, primer cal indicar el número la columna i després la lletra corresponent a la fila on hi ha la primera fitxa del mot.

Per exemple, en el cas dels dos mots de la imatge, les coordenades corresponents al mot MOLINS són H4, perquè correspon a la casella de la primera lletra del mot i la disposició és horitzontal. En canvi a CONFINEN li correspon les coordenades 8A, amb el número de columna primer, perquè està en disposició vertical.

Jugades: MOLINS (H4) | CONFINEN (8A)

D’altra banda, com diem sempre, sigueu honestos i no feu trampes.