Lliga CUSCA 2017-2018

Classificacions

Llegenda

 • CUSCA: coeficient universal de Scrabble en català amitjanat. S’obté de multiplicar la puntuació de cada jugador pel nombre de jugadors de la partida. En aquesta taula es reflecteix la mitjana de CUSCA de totes les partides jugades.
 • PJ: nombre de partides jugades per cada jugador.
 • Pt/PJ: mitjana de punts per partida jugada.
 • Punts: suma dels punts obtinguts a totes les partides jugades.
 • Sc/PJ: mitjana de jugades amb Scrabble per partida jugada.
 • Sc: nombre de jugades amb Scrabble.
 • % Ce: percentatge de centenàries sobre les partides jugades.
 • Ce: nombre de jugades de 100 punts o més.
 • % Ar: percentatge d’arrissades sobre les partides jugades.
 • Ar: nombre de partides acabades amb Scrabble.
 • Pt Ar: suma dels punts d’arrissada obtinguts.
 • Jugadors habituals i esporàdics: per a ser jugador habitual cal haver jugat, com a mínim, la meitat de la mitjana de partides jugades pels jugadors de la lliga CUSCA. Mentre no s’hi arriba, el jugador té la condició d’esporàdic i queda a la part baixa de la classificació. Els jugadors esporàdics es distingeixen dels habituals perquè les seves dades estan en cursiva i el seu nombre de partides jugades és de color vermell.

Els mots més valuosos

Llegenda

 • Jugador/a: artífex de la jugada.
 • Jugada: mot principal de la jugada, no s’hi especifiquen totes les paraules formades en fer la jugada.
 • Pts: punts de la jugada.
 • Sc?: s’hi especifica si la jugada és amb Scrabble o no.
 • NP: número de partida.
 • Data: data de la partida.
 • J/P: nombre de jugadors de la partida.

Resultats de totes les partides

Llegenda

 • Número de partida: a cada partida se li assigna un número per tal d’identificar-la.
 • Data de la partida: dia en què es va jugar la partida.
 • Ronda: a cada trobada juguem entre 1 i 3 rondes.
 • Jugador 1, 2, 3 i 4: indica el nom de cada jugador segons l’ordre de la partida.
 • Pt 1, 2, 3 i 4: puntuació total obtinguda per cada jugador.
 • S1, 2, 3 i 4: nombre de jugades amb Scrabble que ha fet cada jugador a la partida.
 • CUSCA 1, 2, 3 i 4: càlcul del CUSCA de cadascun dels jugadors. S’obté multiplicant la puntuació de cada jugador pel nombre de jugadors de la partida.

A banda de les dades de columnes, també es poden veure dades addicionals amb el format del nom dels jugadors de les partides.

 • Els jugadors que han fet tres o més scrabbles en una partida apareixen en negreta i de color vermell fosc.
 • Els jugadors que han fet una arrissada apareixen en negreta i de color morat fosc.
 • Els jugadors que han fet una centenària apareixen en negreta i de color blau fosc.
 • Els jugadors que aconsegueixen un gelabert (és a dir, tres scrabbles o més, una centenària i una arrissada en una mateixa partida) apareixen en negreta i de color verd fosc.

Anuncis
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close