Els rànquings del MiMaM

Aquí us presentem els rànquings globals de tots els jugadors que han passat per les tres competicions consolidades del club: la lliga CUSCA, la copa i les duplicades. Hem procurat que aquests rànquings incloguessin el màxim de jugadors que han participat en les trobades de manera regular.

 

Criteris dels rànquings i llegenda

Duplicades

Mitj. = mitjana del percentatge d’encert en relació amb la partida mestra.
P. = nombre de duplicades jugades
Es considera jugador habitual qui ha jugat més de la meitat de la mitjana de partides de tots els participants.

Copa

Mitj. = percentatge de victòries en relació amb el total de partides disputades.
Sc/p = total de scrabbles per partida.
Es considera jugador habitual qui ha jugat més de la meitat de la mitjana de copes de tots els participants.

CUSCA

CUSCA = mitjana del coeficient CUSCA assolit al final de cada temporada.
P. = nombre de partides jugades
Es considera jugador habitual qui ha jugat més d’un terç de la mitjana de partides de tots els participants.

Foto de Miguel A. Amutio a Unsplash