Modalitat de competició de la 2a Copa Tísner

MODALITAT DE PARTIDA

Totes les partides seran en la modalitat de scrabble clàssic, d’un contra un. En cada partida el que comptarà serà la victòria, encara que només sigui per un punt. Un empat valdrà com a mitja victòria.

MATX ENTRE DOS EQUIPS

Composició dels equips. Els equips hauran d’estar formats de 4 jugadors com a mínim, amb la possibilitat d’incloure-hi un reserva. Es deixa a la voluntat de cada equip definir el número 1, 2, 3 i 4 de cada equip, però tenint en compte que aquest ordre serà inamovible per a tot el torneig.

En una  ronda del campionat, un equip A jugarà un matx contra un altre equip B. El matx entre dos equips A i B constarà de 4 partides. En el primer tauler el jugador número 1 de l’A contra el número 1 del B, en el segon tauler el 2 de l’A contra el número 2 del B,  en el tercer tauler el 3 de l’A contra el número 3 del B i en el quart tauler el 4 de l’A contra el número 4 del B.

Cada partida guanyada per un jugador donarà un punt en el matx al seu equip i l’equip amb més punts serà el vencedor del matx (hi pot haver empat a 2 punts).

Si en un matx participa un reserva, l’ordre que li correspon en el matx serà el del jugador titular al qual substitueix.

Quan a la llista d’aparellaments d’una ronda hi apareguin l’equip A contra el B, en aquest ordre, la primera jugada de la partida en el primer i tercer taulers del matx correspondrà al jugador de l’equip A i en els dos taulers restants al jugador de l’equip B.

SISTEMA DE COMPETICIÓ SUÍS A 6 RONDES

Els equips jugaran 6 matxs en rondes sortejades segons el sistema suís. En finalitzar les 6 rondes, el nombre de matxs guanyats per cada equip determinarà la seva classificació final. L’equip amb major nombre de matxs guanyats serà proclamat campió.

En cas de produir-se empat a matxs guanyats entre dos o més equips es farà servir com a 1r criteri de desempat el nombre total de partides guanyades dels equips, com a 2n criteri el nombre de partides guanyades pel tauler número 1 de l’equip, com a 3r el nombre de partides guanyades pel tauler número 2 de l’equip i així successivament.

Per fer els aparellaments dels matxs, en les diferents rondes, es tindran en compte els següents criteris:

  • a) dos equips no s’enfrontaran entre ells més d’un cop.
  • b) la diferència de matxs guanyats entre els dos equips  ha de ser mínima.
  • c) si el total d’equips és senar l’últim equip classificat rebrà un punt de matx i no jugarà contra un altre equip.

L’ordre inicial dels aparellaments es durà a terme mitjançant un sorteig pur des de la primera ronda, sense tenir en compte cap rànking ni barem de punts dels jugadors de cap equip. A partir de la segona ronda, el desenvolupament normal de victòries i derrotes resoldrà els següents aparellaments.

En general es seguiran les normes del sistema suís establertes internacionalment i implementades en el programari recomanat per l’AJS (Swiss Perfect).

PARAULES ACCEPTADES I DICCIONARI ARBITRAL

Per a la 2ª Copa Tísner, l’organització aposta en ferm com a diccionari arbitral i normatiu en l’àmbit lingüístic català pel Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans en la seva segona edició (DIEC2). Totes les paraules vàlides han d’estar referenciades en aquest diccionari per tal de garantir-ne una explicació, definició o equivalència i correcció.

DISPOSICIONS ESPECIALS

  • El rellotge utilitzat serà del tipus emprat en les competicions d’escacs. Per tant, no hi haurà un temps determinat per jugada, sinó un temps total per a tota la partida, que serà de 25 minuts per a cada jugador, i que cada oponent podrà administrar com desitgi. Si un jugador excedeix aquest temps, serà penalitzat a raó de 10 punts per cada minut (o fracció de minut) consumit de més, que es restaran de la puntuació total al final de la partida.
  • El jugador número 1 de cada equip actuarà també de capità i serà el responsable de fer arribar degudament complimentades les anotacions referents al seu equip.
  • El jugador amb més victòries individuals serà reconegut com a millor anotador del campionat.
  • Els jugadors amb més victòries individuals aconseguides en el primer, segon, tercer i quart tauler dels matxs seran reconeguts, respectivament, com a millors davanter, extrem, lateral i defensa del campionat i formaran l’honorífic equip ideal de la 2a Copa Tísner 2012. En aquest equip, ja hi formarà part el millor anotador del campionat.

COMITÈ ARBITRAL

El comitè arbitral estarà format per tres persones, la seva decisió serà inapel·lable. En el cas que alguna decisió afecti algun component del trio arbitral aquest serà substituït temporalment per un membre de l’organització.

Presentació 2a Copa Tísner – ReglamentInscripcions